Over uitgezet.nl

De website uitgezet.nl is tot stand gekomen na de uitzetting van de familie Andropov. Voor het eerst in bijna een half jaar werd een gezin dat normaal gesproken onder het kinderpardon zou moeten vallen (kinderen langer dan vijf jaar in Nederland) gedwongen uitgezet naar land van herkomst. Ook politici die het kinderpardon een warm hart toedroegen, konden er niets meer aan doen. In de nacht vooraf aan de uitzetting organiseerde de PopUpKerk (een initiatief van dominee en activist Rikko Voorberg) een 12-uurs-wake bij het detentiecentrum in samenwerking met De Goede Zaak. Tijdens de wake vroeg iemand of het ook mogelijk was om op de hoogte te blijven van de situatie van het gezin en of er gedoneerd kon worden. Iets dergelijks bestond nog niet en zo werd het idee voor uitgezet.nl geboren.

Samen met websitebouwer Gijs ter Beek van transgalacticenterprises.nl werd uitgezet.nl gestart. Niet alleen voor dit gezin maar ook voor al die anderen die weleens op korte termijn uitgezet konden gaan worden. Het initiatief wordt toegejuicht door De Goede Zaak en Defence for Children.

PS aan de toezeggingen op de website uitgezet.nl kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.