Vaak gestelde vragen

Waar is deze site voor bedoeld?
Op deze site kunnen mensen die de uitgezette families een warm hart toedragen en/of verontwaardigd zijn over de handelwijze van de staat de uitgezette families een blijk van support geven.

Waar wordt het geld aan besteed?
Het gedoneerde bedrag wordt geheel ter beschikking gesteld aan het gezin naar keuze.

Wordt het wel goed besteed?
Een gift is een gift, die mogen de families naar eigen inzicht besteden.

Hoe lang worden de gezinnen gesteund?
Dat hangt af van de gevers. Uitgezet.nl is slechts een instrument om support in de vorm van donaties mogelijk te maken en ziet niet toe op besteding noch op zorg. Droogt de support op, dan droogt het op.

Hoe weten we hoe het met de gezinnen gaat?
Elk gezin heeft een kleine ‘redactie’ die de achterban via (on)regelmatige blogs op de site en social media op de hoogte houdt van het wel en wee van de familie. Ook daarin kunnen we als site niets garanderen, het hangt af van wat de vrijwillige achterban hierin kan doen.

Hoe is dit initiatief ontstaan?
In samenwerking met De Goede Zaak organiseerde de PopUpKerk (olv Rikko Voorberg) een twaalfuurs-wake in de nacht voor vertrek van de familie Andropov. Vrienden van de familie vroegen hoe ze op de hoogte konden blijven van de omstandigheden waarin de familie terechtkwam. De Nederlandse overheid monitort niet wat er gebeurt met uitgezette gezinnen. Deze website is een middel om in de behoefte van de achterban, vrienden en betrokkenen bij de diverse situaties van uitzetting te voorzien.

Maar de ouders valt toch ook van alles te verwijten?
Dat zou kunnen, maar kinderen bouwen na langdurig verblijf in een land ook zelfstandig rechten op. Onderzoek toont aan dat kinderen die na 5 jaar verblijf in Nederland alsnog gedwongen worden uitgezet daar blijvende mentale en emotionele schade van ondervinden. Dat is de reden dat er gepleit is voor een kinderpardon.

Vanwege een zeer strenge hantering van het meewerkcriterium (ouders moeten op alle mogelijke manieren meegewerkt hebben aan vertrek) is geen enkel kind dat langer dan 5 jaar in dit land heeft verbleven en nog geen verblijfsvergunning heeft, veilig voor de IND. Burgers die dan willen doen wat de overheid nalaat, namelijk zorgen voor deze gezinnen, verdienen waardering en hebben een manier nodig om hun zorg en steun te uiten. Daarvoor bestaat nu uitgezet.nl.