Beëindigd – Doneer voor de familie Andropov

Maksim (14), Denis (10) en Arina (5) Andropov zijn 7 juli Nederland uitgezet. Ze zijn met hun ouders naar Oekraïne gebracht en daar zonder enige ondersteuning achtergelaten. Steun de familie en blijf ze volgen.

Waar zijn de donaties voor nodig?

We willen de familie ondersteunen bij het opbouwen van een bestaan in de Oekraïne door donaties te vragen voor:

  • de eerste levensbehoeften voor eerste maanden, zoals huur, eten en kleding
  • psychische ondersteuning voor de kinderen
  • taalles in de Oekraïnse taal
  • het overbrengen van de bezittingen die de familie in Nederland heeft moeten achterlaten
  • het regelen van de juiste documenten voor wonen en werken in Oekraïne
  • het bekostigen van juridische ondersteuning

De familie Andropov woonde 17 jaar in ons land voordat ze werden uitgezet. Steun dit gezin, zodat de kinderen zo snel mogelijk een veilige basis hebben en tot rust kunnen komen! U kunt uw gift over maken naar NL15RABO0373736517 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg onder vermelding Interkerkelijk Hulpfonds – Andropov

Donderdag 28 juni: 3 stoeltjes blijven leeg.

Arina (5), Denis (10) en Maksim (14) komen niet op school. Het lukt niet om hun ouders te bereiken. Pas de volgende ochtend wordt duidelijk dat 10 man politie het gezin in alle vroegte van het bed heeft gelicht. Ze zijn ondergebracht in detentiecentrum Zeist in afwachting van uitzetting naar Oekraïne op 7 juli.

Geen afscheid

Het in bewaring stellen en uitzetten van het het gezin heeft grote indruk gemaakt op klasgenoten, vrienden, kennissen en vele anderen in Nederland. De kinderen zijn in Nederland geboren en hier opgegroeid. Ze hebben geen afscheid kunnen nemen. Ze spreken geen Oekraïens.

10.000 steunbetuigingen

We maken ons ernstige zorgen om het welbevinden en de toekomst van de 3 kinderen. De ouders wonen en werken al 17 jaar in Nederland en hebben hier, net als de kinderen, goede contacten opgebouwd. Ondanks een dringende oproep van het College van B&W, de gemeenteraad en scholen in Culemborg, steunbetuigingen van meer dan 10.000 mensen en diverse acties is het gezin tot onze verbijstering toch uitgezet.

Mensonterende behandeling

In Kiev heeft de marechaussee de familie aan haar lot overgelaten. Wij vinden het onbegrijpelijk dat een gezin op deze mensonterende manier wordt behandeld door Nederlandse instanties. Op welke manier wordt hier rekening gehouden met de universele rechten van het kind?

Lees ook de brief van juf Floor in NRC >

“Wanneer mogen we weer naar huis?”

In Kiev heeft een kerkgenootschap gezorgd voor de eerste noodzakelijke opvang van de familie. De ouders zijn radeloos omdat ze geen contacten hebben in Kiev. Ook hebben ze geen financiële middelen om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Hun kleding en spullen liggen nog ‘thuis’ in Nederland.

“Ik ben toch Nederlander, mama?”

De kinderen begrijpen niet wat er gebeurd is. Uitspraken als: “Ik ben toch Nederlander, mama?” en ”Wanneer mogen we weer naar huis?” maken duidelijk hoe onbegrijpelijk de gebeurtenissen voor hen zijn. Hun veilige basis is weggenomen, hoe nu verder?

Er is regelmatig contact met de familie. Ondanks de onzekerheid, spanning en angst proberen ouders Viktor en Olga de dagen voor de kinderen zo rustig mogelijk te laten verlopen. Ze zoeken ondersteuning voor de kinderen en nemen contact op met de sociale dienst voor huisvesting en om mogelijkheden voor werk te onderzoeken. De kinderen kunnen na de vakantie nog niet naar school omdat ze de taal niet spreken.

Ondersteuning vanuit Nederland

Ondertussen werken in Nederland familie, buren, kennissen, scholen en sportclubs aan initiatieven om de familie te ondersteunen.

Familie in Nederland pakt samen met ouders van de scholen hun spullen in. Benodigde documenten worden via het consulaat opgestuurd. Er worden acties voorbereid, er wordt gezocht naar juridische ondersteuning en er is veel aandacht voor de familie Andropov op radio, TV en in de krant.

De PopUpKerk, DeGoedeZaak, Defence for Children en de scholen spreken over het opzetten van deze site. We willen hiermee aandacht vragen voor dit gezin en alle andere gezinnen die hetzelfde kan overkomen.

Steun dit gezin, zodat de kinderen zo snel mogelijk een veilige basis hebben en tot rust kunnen komen!

U kunt uw gift over maken naar NL15RABO0373736517 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg onder vermelding Interkerkelijk Hulpfonds – Andropov

Moeder Olga vertelt op Radio NPO1 over de uitzetting en de eerste dagen van de familie in Kiev. Luister hier het interview terug >